Kompetencer

Hos Strømberg & Sahl arbejdes der målrettet på at skabe det bedste resultat for rådgiver og bygherre. For os handler byggestyring om, at alle parter føres trygt igennem hele byggeriet. Dette opnås ved effektiv logistikstyring og løbende kontrol.

For alle vores projekter udformes der en rammetidsplan opdelt i delterminer for de enkelte aktiviteter. Treugersplaner opdateres ugentligt, og der føres skarp kontrol med, at arbejdet udføres i henhold til den aftalte tidsramme. Således bliver byggeprocessen så effektiv som mulig for alle samarbejdspartnere. Ved længerevarende sager indkalkuleres en tidsmargin i planlægningen, således at eventuelle til- og fravalg kan indarbejdes indenfor den aftalte overordnede tidsramme.

Ved totalentrepriser begynder byggearbejdet efter, at projekteringsgrundlaget er godkendt af alle parter. Derved kan udførelsesfasen planlægges mest hensigtsmæssigt, så vi er sikre på at indfri kundens fulde forventning om et byggeri af høj kvalitet leveret til tiden.

Vi fører skarpt tilsyn med projektgrundlag, økonomi, planlægning, kvalitet og sikkerhed således, at rådgivers og bygherres forventninger indfries. Af hensyn til egen, rådgivers og bygherres økonomi føres tillige et skarp tilsyn med byggesagsøkonomien. Dette sker blandt andet ved, at vi hos Strømberg & Sahl udformer aftalesedler og tilbud inden opstart af arbejdet, så kunden altid har fuld klarhed over, hvad denne køber og betaler for.