Miljø

Hos Strømberg & Sahl har vi konstant fokus på sikkerhed, sådan at vores faste stab af håndværkere trygt kan udføre deres arbejde. Processer tilrettelægges og planlægges omhyggeligt, ligesom Strømberg & Sahls byggepladser altid tilmeldes Arbejdstilsynets register over byggepladser.

Vi følger branchens tiltag og udvikling indenfor sikkerhed og sundhed, og vi stiller krav til, at vores samarbejdspartnere gør det samme. Vi forventer, at de følger gældende anvisninger indenfor håndtering af maskiner, farlige stoffer og materialer, og at de anvender de nødvendige værnemidler med sikkerheden for øje.

Størsteparten af arbejdsulykker i byggebranchen sker desværre grundet manglende orden på byggepladsen. Derfor er det essentielt for Strømberg & Sahl altid at holde vores byggepladser ryddelige samt sørge for, at adgangs- og transportveje holdes fri for materiel, værktøj og materialer. Kun gennem en fælles forståelse for vigtigheden heraf, opnås et sikkert og sundt arbejdsmiljø.